Dette er tekstversionen af Presse
Klik her for at komme til den grafiske version af Presse

Forside - Læs op - Sitemap


Presse


Pressekontakt på OUH:

Uden for normal kontortid kan pressetelefonen bistå i særlige tilfælde. Der må dog forventes en længere responstid.

Find også relevante eksperter i OUH's kildeliste

 

Forbehold i forbindelse med Coronavirus

For at beskytte indlagte patienter på OUH har vi taget en række tiltag, der begrænser risikoen for smitte. Således bedes alle, der ikke har behandlingsmæssigt ærinde på OUH eller relation til indlagte ikke færdes på OUH. Vi beder derfor også pressen om at respektere, at:


Fotografering på OUH 
Patienter og pårørende på OUH er ofte i en særligt sårbar situation. Derfor har sygehuset fastsat nogle særlige retningslinjer, hvis du ønsker at filme eller interviewe på hospitalets matrikler - inde og ude.

 

Retningslinjer for korte nyhedsindslag og dag-til-dag-produktioner

Retningslinjer for større samarbejder (standardkontrakt i word)

 

Droneoptagelser på OUH
Bemærk, at det ikke - uanset ens dronecertifikat  - er tilladt at flyve med drone i en radius af 2 km fra OUHs helipad uden særlig dispensation fra Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen og en direkte tilladelse fra OUHs direktionssekretariat.

Droneflyvning uden tilladelse kan bringe helikoptertrafikken til OUH i fare.

For mulighed for at benytte tidligere optagede dronebilleder, kontakt OUH's pressetelefon.


Henvendelser fra studerende 
Vi får dagligt flere henvendelser fra studerende, som ønsker information fra og evt. interview med vores personale. OUH er en travl arbejdsplads med en hektisk arbejdsdag og patienterne i fokus. Personalet har derfor ikke altid mulighed for at imødekomme disse ønsker fra studerende. Vi håber på forståelse herfor.

Alternative presserelevante kontaktoplysninger


Se seneste status på antal indlagte med COVID-19 på OUH

Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk